Infektioner hos nyanlända barn och unga. En journalstudie av personer som remitterats för hälsoundersökning på Rinkeby vårdcentral under 2016

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Infektion och hud

Projektledare: Linn Ekström Feyzi

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Under 2015 anlände 70 000 barn och unga som asylsökande till Sverige. Alla asylsökande erbjuds en frivillig hälsoundersökning.

Syftet var att undersöka förekomsten av HIV, hepatit B, hepatit C och tuberkulos bland nyanlända barn och unga som remitteras för hälsoundersökning. Att undersöka följsamheten till riktlinjerna avseende personer med tecken på infektion eller bristande immunitet mot hepatit B och rubella.

Ladda ner som pdf