Hypotyreos och subklinisk hypotyreos. Förekomst, diagnostik och behandling på Kvartersakuten Surbrunn

Verksamhet: APC AT & ST

Projektledare: Maria Månsson

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Inom primärvården tas ofta prover för att utesluta underfunktion av sköldkörteln. Om hypotyreos föreligger skall alltid behandling sättas in. Vid subklinisk hypotyreos är tyroideastimulerande hormon förhöjt men tyroideahormonnivån normal. Symtomen är lindriga eller saknas helt och det saknas tillräcklig evidens för om man rutinmässigt ska sätta in behandling.

Syfte var att kartlägga förekomst samt beslutsunderlag för diagnos och behandling vid hypotyreos och subklinisk hypotyreos på Kvartersakuten Surbrunn under 2014-2016.

Ladda ner som pdf