Hur behandlar vi patienter med lätt och medelsvår depression på Kvartersakuten Surbrunn?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Psykisk Hälsa

Projektledare: Jessika Sandor

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Socialstyrelsen utkom 2010 med riktlinjer för behandling av lätt- till medelsvår depression. Psykoterapi är starkt rekommenderat då de ger få biverkningar. Kombinationsbehandling av psykoterapi och antidepressivt läkemedel avråds. Det finns mycket få studier om uppföljning av depressionsbehandling i primärvården.

Syftet med studien var att ta reda på hur nyinsjuknade patienter med lätt- och medelsvår depression behandlas på Kvartersakuten Surbrunn. Ett annat syfte var att undersöka om patienten följdes upp till dess hen har förbättrats i sin depression.

Ladda ner som pdf