Hjärtsvikt utredning och behandling på Tumba vårdcentral

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Hjärta/kärl

Projektledare: Esther Domanowsky

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

I Sverige drabbas 2-3 % av befolkningen utav hjärtsvikt. Rätt medicinering och dosering i ett tidigt skede skapar livskvalitet, livslängd samt minskar onödig sjukhusvård vilket ställer krav på att måldos uppfylls vid behandling. Vid diagnosticering av hjärtsvikt bör VISS riktlinjer tillämpas och god kvalitet uppnås genom att följa SFAM:s kvalitetsindikatorer.

Syftet med studien är att identifiera om Tumba vårdcentral följer riktlinjerna från SFAM och VISS för diagnossättning samt behandling av hjärtsviktpatienter med avseende på ACE-hämmare/ARB, beta-blockerare och diuretika under tidsperioden 1 september 2010-1 oktober 2016.

Ladda ner som pdf