Hjärtsvikt på Täby vårdcentral - föjlsamhet till riktlinjer vid utredning och behandling

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Hjärta/kärl

Projektledare: Leni Jansson

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Hjärtsvikt är en vanlig behandlingsbar folksjukdom med hög mortalitet och kostnad för samhället. Tidig diagnos och behandling förbättrar prognos. Implementeringen av evidensbaserad omvårdnad skiljer sig åt på nationell nivå och även mellan sjukhus och primärvård.

Syftet var att undersöka följsamheten till riktlinjer vid utredning och behandling av hjärtsviktspatienter på Täby vårdcentral i förhållande till några föreslagna kvalitetsindikatorer och kvalitetsgranska dessa.

Ladda ner som pdf