Health yourself!- Innovativ screening av befolkningen för kroniska sjukdomar

Projektet ämnar informera och samla in information, samt förbereda och testa ett generiskt screeningpaket tänkt att användas i samband med stora idrottsevenemang.

Verksamhet: AVC Huddinge/Flemingsberg

Projektledare: Marina Taloyan

Projektmedlemmar:
- Panos Papachristou, APC
- Bo Christer Bertilson, APC
- Forskare och it-experter från Frankrike och Spanien

Forskningsledare: Marina Taloyan

 

Beskrivning

Uppmärksamma medborgare i Västvärlden om egen hälsa och engagera dem i ett förebyggande program, paketera ett hälsoutfallsmått, samla hälsodata för forskning och innovation, samt förbereda och testa ett generiskt evidensbaserat, tids- och kostnadseffektivt screeningpaket för medborgare, att användas i samband med stora idrottsevenemang.

Senast ändrad 2021-01-18