Handläggs patienter med akut rinosinuit enligt Läkemedelverkets riktlinjer för antibiotikabehandling på Ringens vårdcentral?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Infektion och hud

Projektledare: Martin Friberg

Projektstart: 2017-12-14

 

Beskrivning

Antibiotikaresistens är ett växande problem i Sverige och i hela världen. I Sverige behandlas de flesta infektioner inom primärvården och en vanlig infektion är akut rinosinuit som utgör ca 10 % av alla akuta luftvägsinfektioner. Flertalet studier har visat att överbehandling med antibiotika är vanligt.

Syftet var att undersöka följsamheten till läkemedelverkets riktlinjer för antibiotikabehandling av vuxna patienter med rinosinuit på Ringens vårdcentral under år 2016.

Ladda ner som pdf