Handläggning av akut media otit på Spånga VC 2015 - följer vi behandlingsrekommendationer?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Infektion och hud

Projektledare: Diana Genström

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Akut mediaotit (AOM) är den vanligaste bakteriella infektionen hos barn. En ökande resistensutveckling av antibiotika är ett stort problem i vården. Flera olika studier har visat spontanläkning av AOM. I de aktuella riktlinjerna rekommenderas aktiv expektans hos i övrigt friska barn 1-12 år med okomplicerade AOM. Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM) föreslår egna kvalitetsindikatorer som är baserade på de senaste rekommendationerna. Följsamheten till behandlingsrekommendationerna har inte tidigare studerats på Spånga vårdcentral.

Studiens syfte var att kartlägga följsamheten till några av SFAMQ:s kvalitetsindikatorer avseende patienter i åldersgruppen 1-12 år med en okomplicerad AOM på Spånga VC.

Ladda ner som pdf