Gynnsamt samarbete? Några öppenvårdsgynekologers syn på samarbetet med primärvården i Stockholmsregionen

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Interprofessionellt samarbete

Projektledare: Maria Gavelin

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Öppenvårdsgynekologin och primärvården samarbetar ofta, men det finns få studier som undersöker detta. Det är viktigt att samarbetet bedrivs effektivt med tanke på resursbrist, både vad det gäller tid och ekonomi.

Studien ska belysa hur några öppenvårdsgynekologer i Stockholm anser att samarbetet med primärvården fungerar.

Ladda ner som pdf