Forskning för att effektivare bedöma och behandla sömnproblem i primärvården

Insomni - den vanligaste sömnstörningen - drivs av oro, uppvarvning och säkerhetsbeteenden, och är starkt korrelerat till psykisk ohälsa, diabetes och hypertoni samt sämre livskvalitet. Ca 50% av patienterna i primärvård (PV) lider av insomni som bäst behandlas med KBT enligt kloka listan, ändå är läkemedelsbehandling den vanligaste behandlingsmetoden.

Verksamhet: Professionsutveckling

Ämne: Sömn

Målgrupp: Distriktssköterska, Sjuksköterska

Projektledare: Christina Bini

Projektmedlemmar: PhD Christina Sandlund., Docent Markus Jansson-Fröjmark, PhD Josefin Bäckström., Professor Kristofer Årestedt.

Forskningsledare: Christina Sandlund

Finansiering: NSV

Projektstart: 2021-01-01

 

Beskrivning

Syfte

Att skapa en kortare gruppbehandlingsmetod baserad på sömnrestriktion som ges av vårdpersonal (framförallt sjuksköterskor) direkt i primärvården, samt att validera en standardiserad svensk sömndagbok, vilket är ett av de främsta redskapen vid bedömning och behandling av insomni.

Metod

Att randomiserat och kontrollerat testa om vår utvecklade metod som lärs ut till leg. vårdpersonal under 1,5 dagar är mer effektiv än sedvanlig behandling (ex: läkemedel, sömnhygienråd och KBT på psykologmottagning). Samt att genom metoden kognitiva intervjuer skapa en svensk version av "the Consensus sleep diary".

Förväntat resultat

Det är kostnads- och resurseffektivt att låta kompentent legitimerad vårdpersonal få utbildning i att bedöma och behandla insomni i primärvården. Vi hoppas att sömnrestriktion i gruppbehandlingsformat leder till bättre sömn och bättre hälsa. Vi förväntar oss även att se en minskning av sjukskrivningstal och minskad läkemedelsförskrivning av beroendeframkallande sömnläkemedel på mottagningarna i projektet.