Förändringar i levnadsvanor vid pensionering – kvinnligt och manligt

Projektet syftar till att identifiera faktorer som påverkar äldre vuxnas levnadsvanor, samt förändringar i dessa vid pensionering.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Levnadsvanor

Ämne: Hjärta/kärl, Levnadsvanor

Målgrupp: Alla

Projektledare: Marita Södergren

Projektmedlemmar: Sarah McNaughton, Deakin University

Forskningsledare: Per Wändell

Finansiering: Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (Swedish Council for Working Life and Social Research), Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

 

Beskrivning

En åldrande befolkning medför ett ökat behov av att främja sunda levnadsvanor och fördröja åldersrelaterade sjukdomar. Kroniska sjukdomar upptäcks ofta i äldre medelåldern (55-65 år), denna åldersgrupp kan därför vara mer mottagliga för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Dessutom tenderar etablerad livsstil och levnadsvanor vid pensionering bestå livet ut.

Syfte

Projektet syftar till att identifiera faktorer som påverkar äldre vuxnas levnadsvanor, samt förändringar i dessa vid pensionering. Därtill kommer jämförande studier av äldre vuxnas levnadsvanor i Sverige och Australien utföras.

Metod

Totalt inkluderas ca 9000 kvinnor och män (55-65 år) från pågående longitudinella studier i de båda länderna. Data från baslinjemätning (2010) samt uppföljning (2014) kommer att anlyseras. Bakomliggande faktorer och mekanismer vid förändringar (både positiva och negativa) i levnadsvanor analyseras med hjälp av tre nivåer (personliga, sociala och miljömässiga).

Resultat

Resultat från baslinjemätning visar på stora könsskillnader, både vad gäller prevalens, mönster och variationer i levnadsvanor. Livsstil och levnadsvanor verkar också vara relaterat till hälsa på olika sätt beroende på om man bor i stad eller på landsbygden.

Betydelse

Med tanke på de positiva effekterna sunda levnadsvanor har på hälsan och ett produktivt åldrande är det viktigt att identifiera dessa faktorer för att på så sätt kunna utveckla effektiva förebyggande strategier för att främja och stödja sunda levnadsvanor, samt förhindra nedgång i högre åldrar.

Publikationer

  1. Cleland V, Sodergren M, Otahal P, Timperio A, Ball K, Crawford D, Salmon J, McNaughton SA. Associations Between the Perceived Environment and Physical Activity Among Adults Aged 55-65 Years: Does Urban-Rural Area of Residence Matter? J Aging Phys Act. 2014 Jan 10. [Epub ahead of print]
  2. Södergren M, Wang WC, Salmon J, Ball K, Crawford D, McNaughton SA. Predicting healthy lifestyle patterns among retirement age older adults in the WELL study: a latent class analysis of sex differences. Maturitas. 2014 Jan;77(1):41-6. doi: 10.1016/j.maturitas.2013.09.010. Epub 2013 Sep 29.
  3. Södergren M, McNaughton SA, Salmon J, Ball K, Crawford DA. Associations between fruit and vegetable intake, leisure-time physical activity, sitting time and self-rated health among older adults: cross-sectional data from the WELL study. BMC Public Health. 2012 Jul 25;12:551. doi: 10.1186/1471-2458-12-551.

Senast ändrad 2021-01-18