Följsamhet till STRAMAs behandlingsrekommendationer för akut otitis media (AOM) hos barn 1-12 år på Rosenlunds vårdcentral

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Infektion och hud

Projektledare: Ninyas Shamoel

Projektstart: 2017-12-14

 

Beskrivning

Akut otitis media (AOM) är en vanlig infektion i barndomen och står för en stor andel antibiotikaförskrivning i vården. Antibiotikaresistens ökar i hela världen. Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (STRAMA) har kommit med nya rekommendationer för att reglera antibiotikaanvändning för AOM.

Studien syftar att belysa i vilken utsträckning följs STRAMAs riktlinjer på Rosenlunds vårdcentral avseende barn mellan ett och 12 år som hade AOM mellan 2014 – 2016, och om god kvalitet uppnås enligt svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) kvalitetsindikatorer.

Ladda ner som pdf