Följs behandlingsriktlinjerna från STRAMA vid behandling av akut mediaotit för barn mellan 1-12 års ålder på Alby vårdcentral?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Infektion och hud

Projektledare: Samer Finjan

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Akut mediaotit är en av de vanligaste bakterieinfektionerna hos barn. Det förekommer en global ökande antibiotikaresistens. De nya behandlingsrekommendationerna som gäller i Sverige sedan 2010, bestämdes efter expertmötet mellan Läkemedelsverket och STRAMA. Rekommendationen är aktiv exspektans hos barn mellan 1–12 år – vid akut okomplicerad mediaotit.

Syftet med denna studie var att undersöka hur läkarna på Alby VC har följt STRAMAs riktlinjer gällande behandling av akut mediaotit för barn mellan 1–12 årsålder.

Ladda ner som pdf