Diagnostik och uppföljning av patienter med Kronisk obstruktiv lungsjukdom på Capio vårdcentral Rågsved

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Astma och KOL

Projektledare: Maria Egorova

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanligt förekommande, långsamt förlöpande och potentiellt dödlig sjukdom som fortsätter vara underdiagnostiserad både i Sverige och globalt.

Syftet var att kartlägga diagnostik och uppföljning av patienter med KOL-diagnos på Capio Vårdcentral Rågsved genom att undersöka följsamhet till SFAM:s kvalitetsindikatorer.

Ladda ner som pdf