Diabetes typ 2 på Rågsved Vårdcentral uppnås ett av målvärdena på HbA1c enligt nationella riktlinjer? Andel patienter med riskfyllda värden för båda HbA1c och blodtryck

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Diabetes/Endokrinologi

Projektledare: Edith Bardales

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Diabetes Mellitus är en folksjukdom som kan leda till svåra komplikationer. Det är via primärvården som de flesta omhändertas.

Det finns ett antal variabler för att följa behandling hos en diabetespatient, så som glykosylerat hemoglobin (HbA1c) och blodtryck.

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning Rågsveds vårdcentral uppfyller socialstyrelsens behandlingsmål gällande antalet patienter med HbA1c >70 mmol/mol och antalet av de som samtidigt visar ett för högt blodtryck.

Ladda ner som pdf