Diabetes och övrig riskprofil för hjärtkärlsjukdom hos invandrare och svenskfödda

Studierna kommer öka vår kunskap om riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och diabetes i olika invandrargrupper. Påvisande av D-vitaminbrist som orsak till ökad diabetesförekomst kan medföra en enkel och billig förebyggande åtgärd.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl

Målgrupp: Hjärta/kärl, respiration endokrina funktioner och osteoporos

Projektledare: Axel Carlsson

Projektmedlemmar: Kristin Steiner - APC, Niklas Hammar - Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Göran Walldius - Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Karin Leander - Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Johan Ärnlöv - Uppsala Universitet

Forskningsledare: Per Wändell

 

Beskrivning

Hjärtkärlsjukdomar är vanligare hos de flesta grupper av invandrare jämfört med svensk-födda. Vad gäller diabetes finns det ett fåtal studier som visar en ökad risk i allmänhet hos icke-europeiska invandrare, men det saknas studier för mer specifika regioner och länder. Det saknas även studier av andra riskfaktorer, till exempel förekomst av blodfettsrubbningar. Brist på D-vitamin skulle kunna vara en viktig riskfaktor för diabetes, speciellt med tanke på att invandrare från soliga länder löper en hög risk för låga D-vitaminnivåer i nordliga länder. D-vitaminbrist är en känd riskfaktor för både diabetes och hjärtkärlsjukdomar, men det saknas studier av detta för invandrare.

Metod

  1. De tilltänkta studierna baseras på:
    AMORIS-databasen (omfattar laboratorieprover på 800 000 personer, varav 12 prcent är utlandsfödda)
  2. en klinisk studie av omfattande D-vitaminnivåer vid nyupptäckt diabetes hos invandrade svenskar vid vårdcentraler i Stockholms län (the Swedish Immigrant Case-Control Diabetes study, SICC-D)

I AMORIS-studien analyseras dels tvärsnittsdata vad gäller blodsocker och blodfetter utifrån ursprungsland, för förekomst av diabetes och blodfettsstörningar, dels uppföljning i form av insjuknande i hjärtkärlsjukdom, och i form av dödsfall allmänt och i hjärtkärlsjukdom. I den kliniska studien kommer vi att undersöka 100 invandrare från högriskländer med nyupptäckt typ 2-diabetes vid fyra vårdcentraler i Stockholms län med hög andel invandrade svenskar. Två kontrollgrupper ingår, bestående av personer med matchande ursprungsregion samt svensk-födda personer utan diabetes.

Provtagning inkluderar prov för undersökning av blodfetter, andra metabola prover, inklusive nyare markörer för njurfunktion (FGF23). Ett frågeformulär rörande intag av extra D-vitamin, kost och fysisk aktivitet, kommer också användas. Dessutom görs en omfattande hälsoundersökning, innefattande bland annat längd, vikt, midjeomfång och blodtryck, samt mätning av åderförkalkning i blodkärlen på halsen. Uppgifter hämtas även ur primärvårdsjournaler.

Betydelse

Studierna kommer öka vår kunskap om riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och diabetes i olika invandrargrupper, inklusive risker för att utveckla njurskada, med möjlighet till olika åtgärder för att förebygga lidande och på sikt spara samhällsresurser. Påvisande av D-vitaminbrist som orsak till ökad diabetesförekomst i dessa grupper kan medföra en enkel och billig förebyggande åtgärd.

Senast ändrad 2021-02-02