DentDi - tidig upptäckt av diabetes genom samverkan med Folktandvården

Folktandvården Stockholm driver i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum projektet DentDi med syfte att tidigt hitta personer med diabetes typ-2 och prediabetes.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Diabetes/Endokrinologi

Projektledare: Anders Lindunger, Folktandvården och Katri Harcke, Akademiskt primärvårdscentrum

Enheter som deltar: Viksjö FTV, Viksjö VC, Jakobsbergs VC, Jakobsbergs FTV, Hallunda VC, Hallunda FTV, Skärholmens FTV, Skärholmens VC, Solna VC, Solna FTV, Farsta FTV, Farsta VC, Spånga VC, Spånga FTV

 

Beskrivning

Diabetes kan vara svårt att upptäcka och symtomen kommer ofta smygande. Folktandvården Stockholm driver i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum projektet DentDi med syfte att tidigt hitta personer med diabetes typ2 och prediabetes Projektet är en fortsättning på 4D projektet, mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.

I DentDi:s första fas har 4 vårdcentraler och 4 folktandvårdsenheter ingått, som nu utökas till 7 vårdcentraler och 7 folktandvårdsenheter. Projektet går ut på Folktandvården först gör en riskbedömning utifrån patienternas munhälsa, där tandläkare och tandhygienister undersöker förekomsten av paradontit och karies samt gör en allmän riskbedömning. Om patienten samtycker skrivs en remiss till vårdcentralen. Vårdcentralen gör en fortsatt utredning om patientens blodsocker är avvikande eller om patienten har typ 2 diabetes eller prediabetes. Hittills har drygt 100 patienter screenats på detta sätt, där drygt 30 procent har haft avvikande blodsockervärden.

Senast ändrad 2023-05-15