Betydelsen av rehabkoordinatorer i sjukskrivningsprocessen; sjukskrivnas, läkarens och koordinatorns perspektiv

Syftet med projektet är att kartlägga och jämföra REKOs olika arbetsmodeller och om dessa utgör ett stöd utifrån patienters, läkares respektive REKOs perspektiv.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Psyke

Ämne: Försäkringsmedicin

Projektledare: Monika Engblom

Projektmedlemmar: Veronica Svärd, Annika Gillberg, Lena Törnkvist, Jens Bengtner

 

Beskrivning

Hur sjukskrivning hanteras kan ha lika stor betydelse för patienten som annan behandling. En åtgärd för att höja kvalitén i sjukvårdens hantering av sjukskrivningar är införandet av rehabkoordinatorer (REKO). Enligt ett lagförslag ska primärvården bli skyldig att erbjuda REKO till sjukskrivna som har behov av individuellt stöd, intern samordning mellan vårdgivare och extern samverkan mellan aktörer och även andra insatser för att kunna återgå i arbete efter sjukskrivning. Inte en enda studie finns publicerad i vetenskaplig tidskrift om den form av REKO som Sverige nu implementerar på bred front.

Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga och jämföra REKOs olika arbetsmodeller och om dessa utgör ett stöd utifrån patienters, läkares respektive REKOs perspektiv.

Metod

Metoden är enkätstudier och längre fram fokusgruppintervjuer.

Senast ändrad 2021-01-04