Behandling av okomplicerad akut mediaotit hos barn 1-12 år på Abrahamsbergs VC.

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Infektion och hud

Projektledare: Laith Haris

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Akut mediaotit (AOM) är en av de vanligaste bakteriella infektionerna hos barn i Sverige. Spontanläkningsfrekvensen vid AOM är hög. STRAMA har i samarbete med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten 2013 tagit fram riktlinjer för diagnostik och behandling av AOM. STRAMAs nya behandlingsrekommendationer rekommenderar tre dagars exspektans vid okomplicerad AOM.

Följsamheten till nya behandlingsrekommendationer avseende AOM har inte tidigare studerats på Abrahamsbergs vårdcentral. Frågeställningar avseende barn 1–12 år med okomplicerad AOM på Abrahamsbergs vårdcentral 130101–161231 är:

Hur många barn fick diagnos AOM (H66,0, H66,9 samt H66,4)? Hur stor andel av barnen fick antibiotikabehandling? Hur stor andel av barnen fick exspektans? Hur stor andel av barnen diagnostiserades och behandlades enligt STRAMAs rekommendationer? Når Abrahamsbergs Vårdcentral målet i SFAM-Qs kvalitetsindikator?

Ladda ner som pdf