Att vara ansvarig distriktsläkare för patienter med hemsjukvård

Syftet med projektet var att söka orsaker till att distriktsläkarna sköter den medicinska vården av hemsjukvårdspatienter via distriktssköterskan utan direktkontakt med patienten och att undersöka hur de upplever detta.

Ämne: Interprofessionellt samarbete

Målgrupp: AT-läkare, Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Verksamhetschef, Specialistsjuksköterska

Projektledare: Sonja Modin, Med. Dr.

Projektmedlemmar: Ingrid Hylander, Docent, CeFAM, Karolinska institutet, Lena Törnkvist, Docent, CeFAM, Karolinska institutet, Anna Karin Furhoff, Docent

Finansiering: Region Stockholm

 

Beskrivning

Både hemsjukvårdspatienters hälsoproblem och deras vård är komplicerade och många vårdgivare är inblandade. Distriktsläkaren sköter stora delar av den medicinska vården via distriktssköterskan.

Syfte

Syftet var att söka orsaker till att distriktsläkarna sköter den medicinska vården av hemsjukvårdspatienter via distriktssköterskan utan direktkontakt med patienten och att undersöka hur de upplever detta.

Metod

Metoden grundad teori och semistrukturerade intervjuer med distriktsläkare i som berättar om erfarenheter från vården av en av sina hemsjukvårdspatienter användes.

Resultat

Patienternas svårigheter att berätta och klara av att hantera sin vård ledde till problem att ha kontroll över den medicinska vården. Patienterna komplicerade problem bidrog också. Läkarna var därför beroende av att kunna förlita sig på information, behandling och övervakning av distriktssköterskorna. I samarbetet med distriktssköterskan kunde läkaren antingen anta rollen som medicinsk ledare eller som medicinsk konsult.

Publikationer

Family physicians' effort to stay in charge of the medical treatment when patients have home care by district nurses. A grounded theory study, 2009 http://www.biomedcentral.com/1471-2296/10/45

Family physicians' experiences when collaborating with district nurses in home care-based medical treatment. A grounded theory study, 2010 http://www.biomedcentral.com/1471-2296/11/82/

Senast ändrad 2021-09-08