PLUS

PLUS - Stöd för psykisk hälsa

PLUS - Stöd för psykisk hälsa

PLUS är ett digitalt stöd för patienter i alla åldrar inom primärvården.

PLUS är ett digitalt stödmaterial som förmedlas genom 1177 Stöd och Behandling (SOB). PLUS består av moduler med olika problemområden som är vanligt förekommande bland patienter med psykisk ohälsa som söker vård inom primärvården.

Innehållet i PLUS har tagits fram och granskats av experter och kliniker inom Region Stockholm. Materialet består av texter, filmer och övningar som patienten arbetar med på egen hand. PLUS finns både för vuxna och för unga.


Frågor och mer information