Om uppdraget: Psykisk hälsa

Syftet med uppdraget är att ge stöd till husläkarmottagningarna i vården för psykisk hälsa och utvecklingen av ett teambaserat arbetssätt.

Digitalt stöd för verksamhetsutveckling

Uppdraget erbjuder digitala kurser, webbinarier, material att använda i behandlingsarbetet samt journalmallar som möjliggör uppföljning. Innehållet i kurser och stödmaterial tas fram i samarbete mellan kliniker med mångårig erfarenhet av arbete med psykisk hälsa i primärvården, andra experter och mediapedagoger.

Uppdrag psykisk hälsa riktar sig till alla husläkarmottagningar som har avtal med Region Stockholm, såväl offentliga som privata vårdgivare.