”Borde vara obligatorisk"

"Våld i nära relation är ett stort, viktigt och komplext ämne. Utbildningen är riktigt bra som introduktion till ämnet. Den borde vara obligatorisk för alla oss som jobbar inom hälso- och sjukvården". Det säger Katri Harcke, diabetessjuksköterska på Capio Viksjö vårdcentral och doktorand, och en av de första deltagarna som gått utbildningen.

Vad tyckte du om utbildningen?
– Det är en riktigt bra utbildning som introduktion till ämnet. Den borde vara obligatorisk för alla som jobbar inom hälso- och sjukvården.

 – Innehållet är lätt att ta till sig och det är bra varvat med kortare texter, videofilmer och frågor samt även bra "lathundar" som man kunde ladda ner. Fördelen med en webbutbildning är att man kan göra den när det passar, ta paus, och återgå och även på annat satt gå tillbaka om det var något man vill se igen.

– Men våld i nära relation är ett stort och svårt ämne. Och för att kunna tillämpa kunskaperna och aktivt jobba med frågor kring våld i nära relation i sitt kliniska arbete behövs mer stöd efteråt. Det bästa vore att alla på exempelvis en vårdcentral gjorde utbildningen – tillsammans eller var för sig – och sen har en gemensam diskussion kring ämnet och hur ska vi jobba kring detta på vår arbetsplats. Annars blir det lätt att man bara gör webbutbildningen och sen går tillbaka till arbetet och fortsätter som man alltid gjort.

Har du fått några nya lärdomar?
– Att det är så vanligt. Under alla mina år som jag jobbat som distriktssjuksköterska borde jag ha stött på ett flertal patienter som varit våldsutsatta. Jag inser nu att jag nog inte sett tecken eller förstått att det kunde ha handlat om det. Det borde ingå som rutin att vi ställer frågor om våldsutsatthet precis som när vi frågor om exempelvis levnadsvanor. Jobbar man inte med det aktivt, så tror jag att det "glöms" bort igen.

Har ni lokala rutiner på vårdcentralen kring att handlägga och hantera våld i nära relation?
– Inte var jag känner till.  

Frågor eller i behov av fortsatt vägledning?

Har du frågor om utbildningen eller behöver vägledning att komma igång med lokala rutiner för hantering och upptäckt av våld i nära relationer. Kontakta teamet på APC:s enhet Våld i nära relationer: valdinara.slso@sll.se