Våld i nära relation

Webbutbildning om våld i nära relation

Våld i nära relationer − ett högaktuellt samhällsproblem. Nu finns en helt ny webbutbildning speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Den ger ökad kunskap om våld i nära relationer och hur du på bästa sätt kan ge våldsutsatta professionellt stöd och behandling.

Collage Ny webbutbildning

Unik webbutbildning med fokus på våldsutsatthet och hälsa

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka våld i nära relationer samt ge professionellt stöd och behandling. Den 11 maj lanseras en ny webbutbildning − speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård.
− Utbildningen är efterfrågad och unik, främst för det tydliga fokuset på våldsutsatthet och hälsa. Efter de senaste veckornas rapportering om att fem kvinnor blivit mördade av personer i sin närhet känns satsningen extra angelägen, säger Ylva Elvin Nowak från APC.

Introduktionsfilm

Webbutbildningen består av fyra kapitel, och ett extra kapitel för chefer. Den tar cirka 2,5 timmar att genomföra. När du vill, var du vill och i din egen takt.

Se introduktionsfilm om webbutbildningen och lär mer om ämnet våld i nära relationer.

Katri Harcke

”Borde vara obligatorisk"

"Våld i nära relation är ett stort, viktigt och komplext ämne. Utbildningen är riktigt bra som introduktion till ämnet. Den borde vara obligatorisk för alla oss som jobbar inom hälso- och sjukvården". Det säger Katri Harcke, diabetessjuksköterska på Capio Viksjö vårdcentral och doktorand, och en av de första deltagarna som gått utbildningen.

Siffror grafer

Kalla fakta − stor enkätstudie klar i höst

Hur många är utsatta för våld i en nära relation? Finns skillnader i vem som utsätts och hur grovt våldet är? Här får du statistik över hur det ser ut i landet. Svar om hur läget ser ut i regionen ges vid ett digitalt event i höst. Då presenteras resultat av en stor enkätstudie där 6 500 kvinnor som besökt olika barnmorskemottagningar besvarat frågor kring hälsa och våldsutsatthet. 

Collage kunskapsstöd

Expertstöd och kunskapsutveckling

Enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum har Region Stockholms uppdrag att höja kunskapen om våld i nära relationer och öka personalens beredskap i mötet med vuxna och barn som är, eller har varit våldsutsatta av närstående. Här finns personer inom olika professioner med specialkompetens inom området som bland annat erbjuder fortbildning, metodutveckling, stöd, implementering av riktlinjer och information.