Våld i nära relation

Webbutbildning om våld i nära relation

Våld i nära relationer − ett högaktuellt samhällsproblem. Nu finns en kostnadsfri webbutbildning speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Den ger ökad kunskap om våld i nära relationer och hur du på bästa sätt kan ge våldsutsatta professionellt stöd och behandling.

Publishingpris till webbutbildning om våld i nära relationer

APC:s webbutbildning Våld i nära relationer belönades med Publishingpriset den 17 november 2021 inom kategori webb. 

Introduktionsfilm

Webbutbildningen består av fyra kapitel och tar cirka 2,5 timmar att genomföra. När du vill, var du vill och i din egen takt. För dig som är chef finns även en helt fristående utbildningsmodul.

Se introduktionsfilm om webbutbildningen och lär mer om ämnet våld i nära relationer.

Katri Harcke

”Borde vara obligatorisk"

"Våld i nära relation är ett stort, viktigt och komplext ämne. Webbutbildningen är riktigt bra som introduktion till ämnet. Den borde vara obligatorisk för alla oss som jobbar inom hälso- och sjukvården", säger Katri Harcke, diabetessjuksköterska på Capio Viksjö vårdcentral och doktorand, och en av de första deltagarna som gått utbildningen.

Ta del av rapport om våld i nära relationer och kvinnors hälsa

Ta del av en ny rapport från Akademiskt Primärvårdscentrum där drygt 6 000 kvinnor i Region Stockholm intervjuats kring hälsa och våldsutsatthet. Den visar bland annat att över 75 procent av kvinnor som lever i pågående våldsutsatthet har aldrig fått frågan om våld när de besökt hälso- och sjukvården. Samtidigt är många våldsutsatta nöjda med stödet och hjälpen de fått. 

Collage kunskapsstöd

Expertstöd och kunskapsutveckling

Enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum har Region Stockholms uppdrag att höja kunskapen om våld i nära relationer och öka personalens beredskap i mötet med vuxna och barn som är, eller har varit våldsutsatta av närstående. Här finns personer inom olika professioner med specialkompetens inom området som bland annat erbjuder fortbildning, metodutveckling, stöd, implementering av riktlinjer och information.