SÖK

APC-BLOGGAR

APC-BLOGG PUFF framsida.png

Nyheter

 • Ny rapport om arbetsmiljön i primärvården

  2019-10-16

  Varför blir vårdpersonal i primärvården kvar eller slutar på sin arbetsplats? De frågorna har forskare från APC, CAMM och CEC ställt till läkare och sjuksköterskor från olika vårdcentraler i regionen. Några slutsatser i rapporten är att om organisatoriska förutsättningar och arbetsbördan är sådana att personalen har tid att utföra det arbete man anser är meningsfullt, skulle personalen både kunna och vilja arbeta kvar i högre utsträckning än i dag.

  Läs mer...

 • AVC Danderyd prisas för bästa lärandemiljö!

  2019-10-04 Christina Webb

  Stort grattis till Danderyds akademiska vårdcentral vid APC som belönats med Karolinska Institutets KLOK-pris. Utmärkelsen får de för för sitt arbete med att utveckla den pedagogiska miljön genom att tänka nytt, lyfta handledares kompetens och att stimulera och träna studenters lärande över professionsgränser.


  Läs mer...

 • "Må bra med kultur" lanseras

  2019-09-18 Må bra med kulturAPCsajt

  För att motverka psykisk ohälsa, bryta isolering och skapa känsla av sammanhang bland unga nyanlända och asylsökande prövas nu ordination av kultur i Farsta och Norrtälje. Kommunerna är först ut i regionen att pröva metoden.

  Läs mer...

 • Nu är ”Hälsan spelar roll” igång!

  2019-09-19 Hälsan spelar roll

  Den 14 september var det premiär för de första kursdeltagarna i projektet "Hälsan spelar roll". Syftet är att motivera personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning till hälsosammare levnadsvanor.

  Läs mer...

 • Var med och utveckla handledningsmodell för jämbördigt lärande!

  2019-09-18 Peer Learning APCwebb

  Nu har du som handleder sjuksköterskestudenter möjlighet att vara med och utveckla handledningsmodellen Peer Learning för primärvården. Peer Learning är en metod som innebär att en sjuksköterska handleder två studenter samtidigt, som samarbetar, reflekterar och stöttar varandra i sitt lärande.

  Läs mer...

 • Nationell FoU-konferens för primärvård!

  2019-09-12

  Boka redan nu in den 22-23 april, 2020. Då går den Nationella FoU-konferensen för primärvård av stapeln. Det är ett fint tillfälle att mötas, diskutera och utbyta erfarenheter. Årets tema är ”Från reform till paradigmskifte - forskningens stärkta roll i den nya nära vården.

  Läs mer...

 • Visa fler nyheter