SÖK

APC-BLOGGAR

APC-BLOGG PUFF framsida.png

Nyheter

 • Poängutbildning för att bli tobaksavvänjare framflyttad!

  2021-01-08

  Poängutbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet där du får lära dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, flyttas fram till hösten 2021. Mer information kommer publiceras här under våren. Vid frågor kontakta Lene Nordstrand: lene.nordstrand@sll.se, tfn: 070-484 69 13 eller Lena Lund: lena.k.lund@sll.se, tfn: 070-165 51 82.

  Läs mer...

 • Nytt stödmaterial för Fysisk aktivitet på recept!

  2020-11-10 Nytt om FaR

  Den 10 november lanseras nya blanketter som gör det enklare att förskriva fysisk aktivitet på recept, FaR. Som stöd i arbetet finns även korta filmer som beskriver FaR-metodens olika delar och nytt stödmaterial. Ta även chansen och anmäl dig till någon av de 14 kurstillfällena där vi går igenom de receptblanketterna och stödmaterialet.

  Läs mer...

 • Ambulanspersonal lär mer om våld i nära relation

  2020-11-05

  Enheten Våld i nära relationer vid APC utbildar runt 600 anställda inom ambulanssjukvården för att bli mer rustade att upptäcka våld i nära relation.
  - Det är en viktig satsning där målet är att personer som ringer efter ambulans och som är utsatta för våld av en närstående får rätt stöd och vård, säger Karin Dahlström, psykolog och koordinator vid APC.

  Läs mer...

 • Poängutbildning i Motiverande samtal, MI

  2020-11-03

  I april 2021 är det åter möjligt att gå en poängutbildning för att kunna tillämpa Motiverande samtal (motivational interviewing, MI). I utbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, får du utveckla din förmåga att föra samtal med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod för att stärka patienter i sin motivation till förändring. Utbildningen körs helt digitalt via Zoom. Sista anmälningsdag är den 1 mars 2021.

  Läs mer...

 • 8 nya filmer om tobaksavvänjning på recept

  2020-10-28

  Nu finns filmer för dig som behöver stöd i att uppmärksamma tobaksbruk och behandlingsmetoder för tobaksavvänjning. Här beskrivs även hur du kan skriva Tobaksavvänjning på recept och hur det kan KVÅ-kodas. Filmerna, som är en del av ett utbildningspaket, är producerade av Akademiskt primärvårdscentrum och Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet.

  Läs mer...

 • Digitalt seminarium om post covid-besvär och astma/KOL

  2020-10-01

  Gäller andra rekommendationer under pandemin för att utreda och följa upp patienter med astma? Och vilken rehabilitering behöver patienter med lungrelaterade post covid-besvär? Kunskapsteamet astma/allergi/KOL vid APC bjuder in till digital fortbildningseftermiddag den 13/10, kl.13-16 om aktuellt kunskapsläge och med tillfälle för diskussion.

  Läs mer...

 • Visa fler nyheter