Om vårt utvecklingsarbete

peroner pratar och pekar

Stöd på många olika sätt

APC arbetar på olika sätt för att bidra till primärvårdens utveckling i Region Stockholm både med tidsbegränsade projekt och långsiktiga samarbeten tillsammans med andra aktörer. Vi erbjuder även stöd och utbildningar åt verksamheter i att bygga en struktur för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete.

Utvecklingsarbete bedrivs främst inom och av:

På samlingssidan för vårt utvecklingsarbete och i vänstermenyn kan du läsa mer.