Yrsel

  • 2021-05-27

  • 13.30 - 15

  • Digitalt via Teams

Föreläsning om yrsel för primärvårdsläkare

Kursdatum och tid

27 maj kl. 13:30-15

Anmäl dig senast 25 maj

Innehåll

  • Yrsel

Lärandemål

  • Uppdatering av kunskap gällande bedömning och handläggning av yrsel

Föreläsare

Luca Verrecchia, ÖNH-specialist, författare till vårdprogrammet "Yrsel" på VISS.

Målgrupp

AT-läkare
Läkare
Specialistläkare, allmänmedicin
Specialistläkare, annat
ST-läkare

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

 

APC, Målgrupp, AT-läkare, Läkare, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Ämne, Annat, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff