Workshop om handledning

  • 2021-10-27

  • 13.30 - 15.30

  • Digitalt via Teams

Workshopen riktar sig till dig som handleder studenter i primärvården.

Lärandemål

Att få kunskap kring handledning, återkoppling och reflektion.

Diskussionsledare

Karin Björklund och Jacek Kaczynski

Övrigt

Ytterligare information kan ges av Karin Björklund via mail: karin.b.bjorklund@sll.se

Anmälan

Via e-post till karin.b.bjorklund@sll.se.

APC, Alla, Alla, AVC Huddinge-Flemingsberg, Digital utbildning (Teams/Zoom)