Workshop: Motiverande samtal om lustgas

  • 2023-10-17

  • 13 - 14.45

  • Digitalt via Teams

För dig som deltagit vid föreläsning om Lustgas erbjuds en workshop i hur du kan använda samtalsstilen motiverande samtal, MI, med någon som använder lustgas och som kanske inte är beredd att sluta med det eller är tveksam till att sluta med lustgas. Intresserad?

Kursdatum och tid

17 oktober kl. 13-14:45

Innehåll

Kort introduktion MI och övningar/ rollspel ingår tex om:

  • Hur kan jag inleda ett samtal med en person som inte vill sluta använda lustgas?
  • Hur kan jag visa empati?
  • Hur kan jag ge information för att öka motivationen till att sluta med lustgas?

Lärandemål

  • Känna till om MI (bakgrund, förhållningssättet och basbegrepp)
  • Prova på några MI verktyg och motiverande strategier i samtal om lustgas

Föreläsare

Anne Claesson och Jenny Lindrot, vårdutvecklingsledare APC och medlemmar MINT ( Motivational Interviewing Network of Trainers)

Målgrupp

Alla hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

OBS! Ingen föranmälan krävs.

Länk finns på APC:s hemsida senast dagen innan, sök på Öppen timme.

För att kunna delta i Breakout rooms vid övningar behöver du ha Teams appen. Varmt välkommen!

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)