Workshop för primärvårdsdietister med tema tillväxtkurvor

  • 2021-11-09

  • 14.30 - 16

  • Digitalt via Teams

Tillväxtkurvan är ett bra arbetsredskap för oss dietister men kan ibland vara svår att tolka. Vi träffas i liten grupp och lär oss mer utifrån exempel och patientfal

Kursdatum och tid

9 nov kl. 14.30-16


Innehåll

  • Bakgrund till de tillväxtkurvor som används i Sverige 
  • Vad påverkar tillväxten? 
  • Tillväxthastigheten i olika åldrar 
  • Patientfall med tillväxtkurvor från 0- 18 år 

Lärandemål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna använda tillväxtkurvan som ett arbetsredskap för att lägga upp en individuell nutritionsbehandling. 

Föreläsare

Dietist Åsa Sidibeh Zetterlund

Målgrupp

Primärvårdsdietister

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter och välj kursdatum nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Workshop för primärvårdsdietister med tema tillväxtkurvor

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Nutrition, Verksamhet, Professionsutveckling, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)