Workshop- Funktionella övningar för att förbättra andningsfunktion hos patienter med lungsjukdomar

  • 2023-11-08

  • 13 - 15.40

  • Digitalt via Teams

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Välkommen till en workshop där du får ta del av uppdaterad och nyaste forskning om olika andningsövningar som kan hjälpa patienter med lungsjukdom. Kursen vänder sig till dig som arbetar med astma/KOL.

Kursdatum och tid

8 november kl.13-15:45

Anmäl dig senast 25 oktober

Innehåll

Teori/bakgrund; Workshopen är uppdaterad med nyaste forskningen av olika andningsövningar.

Lärandemål

Känna till hur man kan använda olika andningstekniker som kompletterande behandling för att förbättra andningsfunktion och livskvalitet, de flesta övningarna är baserade på österländska metoder som yoga.

Föreläsare

Marian Papp, Medicine doktor från Karolinska Institutet i samarbete med APC kunskapsteam Lung- och allergisjukdomar. Marian är kursansvarig för "yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd" på Karolinska Institutet. Marian skrev sin avhandling på yogabaserade övningar med fokus på KOL och skriver artiklar om andningsreglering och hälsa.

Målgrupp

Arbetsterapeut, AT-läkare, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkar

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Ämne, Astma och KOL, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)