Måltider vid livshotande sjukdom - patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv

  • 2023-03-16

  • 14.30 - 15.30

  • Digitalt via Teams

Digital föreläsning för basal hemsjukvård och hemrehabilitering. Att äta är en förutsättning för människans existens. Givet den centrala roll måltider har i människors liv kan svårigheter att äta orsaka betydande oro. Vid föreläsningen presenteras ny forskning om måltider.

Medarrangör

Palliativt kunskapscentrum PKC

Kursdatum och tid

16 mars kl. 14:30-15:30

Innehåll

Kursen är tillämpad för Personal som arbetar inom basal hemsjukvård och hemrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm. Innehållet är 45 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion.

Föreläsare

Viktoria Wallin . leg. sjuksköterska, fil. dr och adjunkt vid Marie Cederschiöld högskola

Målgrupp

Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Sjuksköterska, Annan

Kostnad

Kostnadsfritt för medarbetare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner. För övriga är kostnaden 500 kr.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Anmälan

Via formuläret:

https://www.pkc.regionstockholm.se/utbildning-maltider-vt23

Senast kl 11:00, 16 mars 2023.

Du får en bekräftelse via e-post.

Vid eventuella frågor, kontakta  pkc.slso@regionstockholm.se

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Annan, Ämne, Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning