Vårdnivåbedömningar och brytpunktssamtal

  • 2023-02-16

  • 14.30 - 15.30

  • Digitalt via Teams

Digital föreläsning för basal hemsjukvård och hemrehabilitering som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Bedömning av vårdnivå kan ibland vara svår att avgöra och påverkas av flera faktorer. Föreläsningen kommer att belysa olika frågeställningar som teamet kan behöva ta ställning till.

Medarrangör

Palliativt kunskapscentrum PKC

Kursdatum och tid

16 februari kl. 14:30-15:30

Innehåll

Kursen är tillämpad för Personal som arbetar inom basal hemsjukvård och hemrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm. Innehållet är 45 minuter föreläsning och 15 minuter frågor och diskussion.

Lärandemål

Hur kan vi förhålla oss till patienten i gränslandet mellan ASIH och basal hemsjukvård? Vilka typer att patienter kan remitteras till ASIH? Vilka ska remitteras akut/subakut? Hur undviker vi i hemsjukvården att ge vård som en patient inte efterfrågar? Hur undviker vi sjukhusinläggning av patient som inte behöver inläggning/inte vill läggas in?

Föreläsare

Erik Espman. Specialist i palliativ medicin, Capio ASIH/SPSV Dalen

Målgrupp

Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Sjuksköterska, Annan

Kostnad

Kostnadsfritt för medarbetare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av samfinansierande kommuner. För övriga är kostnaden 500 kr.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Anmälan

Via formuläret:

https://www.pkc.regionstockholm.se/utbildning-vardnivabedomningar

Senast kl 11:00, 16 februari 2023.

Du får en bekräftelse via e-post.

Vid eventuella frågor, kontakta  pkc.slso@regionstockholm.se

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Annan, Ämne, Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning