Vårdhygieniskt arbetssätt vid mindre operationer och sårskador (lilla kirurgin) Fullbokad

 • 2023-03-14

 • 13.30 - 16.30

 • Solnavägen 1 E, plan 4, lokal Vattenklöver

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Mottagningsundersköterskor i primärvården.

Akademiskt primärvårdscentrum i samarbete med Vårdhygien.

Kursdatum och tid

14 mars kl. 13:30-16:30 Fullbokad

Anmäl dig senast 12 mars

Innehåll

 • Spridningsvägar och vårdrelaterade infektioner ( VRI )
 • Renhetsgrader
 • Aseptiskt arbete vid mindre operationer och sårskador på vårdcentral
 • Rengöring och desinfektion av operationsrum och instrument
 • Vårdhygieniskt arbetssätt i desinfektionsrum
 • Förrådshållning

Lärandemål

 • Få ökad kunskap i spridningsvägar och VRI
 • Få ökad kunskap om det vårdhygieniska arbetssättet vid små operationer och sårskador

Föreläsare

Föreläsare från Vårdhygien: Hygiensjuksköterskor Maria Sturk, Martin Rundström, Hanna Wahlqvist och hygienläkare Susanne Stiernstedt.

Målgrupp

Undersköterskor i primärvården Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfritt men vid sen avbokning/uteblivet besök debiteras en kostnad på 500 kr.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Vi bjuder på kaffe/te med kaka, var god meddela ev allergi

Avbokningsregler

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

APC, Målgrupp, Undersköterska, Ämne, Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Kvalitetsstöd & fortbildning