Vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

  • 2023-12-07

  • 13 - 15

  • Rum Kanel plan 7 alternativt digitalt

En föreläsning om Vårdförloppet kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Hur ser det basala vårdförloppet ut i praktiken? Vad ingår i primärvårdens uppdrag? Föreläsningen beskriver steg för steg mötet med patienten och deras anhöriga samt arbetet att bygga upp en minnesmottagning på vårdcentral.

Kursdatum och tid

7 december kl. 13-15

Anmäl dig senast 5 december

Kryssa i anmälningsformuläret om du vill delta fysiskt eller digitalt

Innehåll

Kunskapsteamet Äldre personers hälsa bjuder in till en föreläsning om vårdförloppet kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Föreläsningen beskriver vårdförloppet och primärvårdens uppdrag.

Föreläsare

Carina Holmberg, Distriktssköterska/Demenssköterska Hässelby vårdcentral, vårdutvecklingsledare Kunskapsteamet Äldre personers hälsa, Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att den fysiska delen av kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

APC, Målgrupp, AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Verksamhetschef, Ämne, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning