Nystartat nätverk: "Särskilt Mottagande för Äldre, Äldremottagningar och SIP". Välkommen att delta!

  • 2022-05-31

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Nu startar vi ett nätverk med syftet att stödja varandra i hur vi kan ge en proaktiv, god, säker och jämlik vård för äldre personer i primärvården.

Kursdatum och tid

31 maj kl. 13-15

Anmäl dig senast 27 maj

Innehåll

• Hur organiserar vi ett särskilt mottagande för äldre och äldremottagningar?

• Hur gör vi när vi kallar till samordnad individuell plan (SIP)?

• Vad finns för behov av stöd och fortbildning?

• Agenda och format för fortsatta nätverksträffar?

Föreläsare

Kunskapsteam Äldre personers hälsa, Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare,Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

 

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Ämne, Äldres hälsa - multisjuka, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff