Välkommen till nätverksträff för dig som är tobaksavvänjare eller intresserad av tobaksavvänjning

  • 2021-06-02

  • 9 - 15

  • Digitalt via Teams

Välkommen till vårterminens nätverksträff som ger möjlighet till handledning för dig som arbetar som tobaksavvänjare men där vi på eftermiddagen även bjuder in alla med intresse för tobaksavvänjning till ett spännande seminarium om läkemedelsbehandling som hjälp att sluta med tobak - med särskilt fokus på Champix®.

Kursdatum och tid

2 juni kl 9-15

Innehåll

9-12 Handledning i mindre grupper på egna avvänjningsförlopp (för tobaksavvänjare)

13-15 Läkemedelsbehandling vid tobaksavvänjning med särskilt fokus på Champix-behandling, Adrian Razmgah, Specialist i allmänmedicin, APC och Jakobsberg VC

Föreläsare

Adrian Razmgah, Specialist i allmänmedicin, APC och Jakobsberg VC

Målgrupp

Arbetesterapeut
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fysioterapeut/sjukgymnast
Kurator
Läkare
Psykolog
Rehab-koordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare, allmänmedicin
Specialistläkare, annat
ST-läkare
Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Anmälan

Du kan anmäla dig till hel- eller halvdag. Mejla lene.nordstrand@sll.se

Anmäl dig senast senast 27 maj

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Ämne, Levnadsvanor, Tobaksprevention, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Rehab-koordinator