Välkommen till nätverksträff för dig som är tobaksavvänjare eller som är intresserad av tobaksprevention

  • 2021-09-29

  • 9 - 15

  • Digitalt via Teams

Tema: Tobaksavvänjning på recept (TOR) TOR är ett hjälpmedel i ditt arbete för att patienten tydligt ska kunna se och förstå vilken hjälp de kan få för att bli tobaksfria – TOR är även en hjälp i att organisera och tydliggöra tobaksarbetet på din arbetsplats.

Kursdatum och tid

29 september kl. 9-15

Anmäl dig senast 24 september

Innehåll

9–12 Handledning i små grupper med egna patientfall (för dig som är tobaksavvänjare)

13–15 TOR – tobaksavvänjning på recept. Forskning och evidens. Hur används TOR och av vem? Efterföljande diskussion

Lärandemål

Övergripande målet för dagen är att du som arbetar som tobaksavvänjare ska få möjlighet till handledning i patientförlopp samt ökat kunskap när det gäller användning av TOR på egna arbetsplatsen

Föreläsare

Lena Lundh, med.dr. enhetschef APC

Tanja Tomson, docent Karolinska Institutet

Målgrupp

Arbetesterapeut
Distriktssköterska
Fysioterapeut/sjukgymnast
Läkare
Sjuksköterska
Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Fint om flera från samma arbetsplats kan delta. Vid förhinder lämna återbud/lämna plats till kollega

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare 

Nästa nätverksträff är 1 december. Mer info kommer under hösten.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska, Ämne, Tobaksprevention, Verksamhet, Enhet: Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff