Kostbehandling av barn

  • 2022-04-26

  • 9 - 16

  • Solnavägen 1 E, plan 4, lokal Skelört. Beroende på rådande pandemi kan fortbildningen komma att ges digitalt via Teams istället.

Vill du lära dig mer om matallergier och ätsvårigheter hos barn? Tillsammans med dietistkollegor i primärvården får du möjlighet att fördjupa din kunskap om barn med matallergier, ätsvårigheter och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) under ledning av kliniskt verksamma dietister, barnläkare och logopeder.

Kursdatum och tid

26 april samt 3 maj kl. 9-16 Solnavägen 1 E, plan 4, lokal Skelört

samt uppföljningstillfälle 1 juni kl 13-15 via Teams

Beroende på rådande pandemi kan fortbildningen komma att ges digitalt via Teams vid alla tillfällen istället.

Anmäl dig senast 4 april

Innehåll

  •  Föräldraberättelse
  •  Matallergier
  •  Utredning och behandling
  •  Ätsvårigheter
  •  Orsaker, utredning och behandling
  •  NPF-Bakgrund, nutritionsproblem och behandling

Lärandemål

  • Efter fortbildningen ska deltagaren ha ökad kunskap om barn med matallergi, ätsvårigheter och NPF

Föreläsare

Elisabeth Engqvist, mamma till barn med NPF

Ingrid Rasmusen, barnläkare BUMM

Gunilla Hedlin, barnläkare, allergolog, professor KI

Helena Johansson, logoped Oralmotoriskt centrum Danderyds sjukhus

Agneta Jansson Roth, dietist Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset

Åsa Sidibeh Zetterlund, dietist Oralmotoriskt centrum DS

Målgrupp

Primärvårdsdietister

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Deltagarna kommer få göra en reflektionsuppgift inför det digitala uppföljningstillfället den 1 juni.

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Allergi, Mat, Levnadsvanor, Nutrition, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning