Välkommen till fortbildning om kostbehandling av barn!

  • 2021-10-05

  • 8.30 - 12.30

  • Digitalt via Teams

En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Denna fortbildning är inriktad på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder samt matallergi.

Kursdatum och tid

5, 6, 12, 13 oktober kl. 8:30-12:30 samt uppföljningstillfälle 9 november

Ytterligare tillfällen kommer erbjudas under våren 2022.

Innehåll

Fortbildningen ges under fyra halvdagar och består av interaktiva seminarier och gruppdiskussioner samt en
hemuppgift som redovisas vid uppföljningstillfället. Under fortbildningen behandlas följande områden:

• Ätproblematik hos barn och ungdomar- vad kan bidra till att det uppstår?
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt matallergi – vad innebär det i praktiken? Hur kan det påverka
vardagsliv, matvanor, tillväxt och nutritionsst

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

• identifiera nutritionsproblem hos barn och ungdomar
• ge individanpassade kostråd till barn och ungdomar med matallergi och ätsvårigheter
• ge exempel på faktorer som kan bidra till att ätsvårigheter utvecklas
• beskriva vilka diagnoser som ingår i begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
• förstå hur NPF kan påverka en individs matvanor, nutritionsstatus och vardagsliv på kort och

Föreläsare

Kliniskt verksamma dietister, barnläkare och logoped samt patientföräldrar

Målgrupp

Primärvårdsdietister

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

Bra att veta

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Dietist, Ämne, Allergi, Mat, Nutrition, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)