Omvårdnadsnätverket: Våld i nära relationer − ett högaktuellt samhällsproblem

  • 2024-04-11

  • 13 - 14.30

  • Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

11 april kl. 13-14.30.

Anmäl dig senast 9 april.

Innehåll

  • Kännedom om olika typer av våld och symtom som kan uppstå vid våldsutsatthet.
  • Kännedom om de psykologiska processer som gör att det kan vara svårt att lämna en relation där det förekommer våld.
  • Kunskap om hur frågor om våld kan ställas till patienter.
  • Kännedom om aktörer att hänvisa till för vidare stöd.

Lärandemål

Ökad kunskap om hur omvårdnadspersonal kan stötta och hjälpa personer som utsätts för våld i nära relation.

Föreläsare

Karin Tegnerud, kurator, enheten våld i nära relation, APC.

Målgrupp

Distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Ämne, Psykisk hälsa, Våld i nära relationer, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning