Våld i nära relation och ohälsa i primärvården - lunchseminarium med patientfall och lansering av ny webbutbildning

  • 2021-05-11

  • 12.15 - 12.45

  • Digitalt via Team

Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem och det finns starka kopplingar mellan våldsutsatthet och fysisk och psykisk ohälsa. I det här lunchseminariet får du lära dig mer om kopplingen mellan våldsutsatthet och ohälsa samt information om vår nya webbutbildning om våld i nära relationer för hälso- och sjukvården.

Kursdatum och tid

11 maj kl. 12:15-12:45

Anmäl dig senast 9 maj

Agenda för lunchseminariet

12.15 Välkommen och presentation av ämnet

  • Vårdens uppdrag avseende våld i nära relationer
  • Fysiska och psykiska hälsokonsekvenser vid våldsutsatthet, inkl patientexempel
  • Information om webbutbildningen och kort film
  • Länk till webbutbildningen
  • Möjlighet att ställa frågor i chatten

12.45 Avslut

Lärandemål

  • Kunskap om kopplingen mellan våldsutsatthet och olika former av psykisk och fysisk ohälsa
  • Kännedom om den nya webbutbildningen om våld i nära relationer för hälso- och sjukvården

Föreläsare

Psykologer och läkare vid enheten våld i nära relationer, APC

Målgrupp

Alla hälso- och sjukvårdsanställda i Region Stockholm

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i Region Stockholm

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas ut av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Avbokning sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Administratör, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Verksamhetschef, Annan, Ämne, Våld i nära relationer, Verksamhet, Enhet: Våld i nära relationer , Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehab-koordinator