”Vågar du så vågar jag! – hur talar vi om sex?”

 • 2021-05-20

 • 13 - 16.30

 • Digitalt via Teams

En inspirationseftermiddag för dig som möter patienter med neurologisk funktionsnedsättning i ditt arbete. Vem lyfter frågan om sexualitet? Hur frågar jag och vad gör jag med svaret? Vad säger forskningen? Lyssna på intressanta föreläsare och delta i en workshop, som avslutas med en paneldiskussion.

Kursdatum och tid

20 maj kl. 13-16:30
och
30 september kl.14.30-16
Uppföljande erfarenhetsutbyte – Agenda kommer med inbjudan inför tillfället

Sista anmälningsdag 20 april

Innehåll

 • NT Nordväst berättar om sitt arbete med sexuell hälsa
 • Hur ser forskning och omvärld ut?
 • Plissit - Verktyg för vårdpersonal
 • Vem kan vi remittera till?
 • Fysioterapeutens roll och möjligheter inom sexuell hälsa.
 • Diskussion i grupper

Lärandemål

 • Att bli inspirerad till att ta upp frågan om sexuell hälsa och hur du kan implementera detta på din arbetsplats/i ditt team.
 • Veta vad sexuell hälsa är och vilka förändringar som är vanligt vid neurologisk sjukdom?
 • Veta hur jag frågar patienten och vad jag gör med svaret?
 • Veta vem/vilka som tar emot remisser utifrån olika problem?
 • Veta vilka verktyg som finns för samtal/frågor.

Föreläsare

Stefan Balogh, leg arbetsterapeut med inriktning sexuell hälsa

Jennifer Hagberg, leg fysioterapeut

Jannike Vikan, socionom, specialist i sexologisk rådgivning, doktorand KI, Sunaas sykehus, Norge

Elina Wahlberg, leg arbetsterapeut, Neuroteam Rehab Väst

Moderator: Marie Nilsson, med dr, leg hälso- och sjukvårdskurator, vårdutvecklingsledare, adjungerad adjunkt

Målgrupp

Arbetesterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast
Kurator
Logoped

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Skicka gärna in ett avidentifierat exempel eller situation som beskriver en problematik där sexuell hälsa aktualiseras, dessa kommer att användas i workshopen.

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Ämne, Psykisk hälsa, Rehabilitering, Stroke - förvärvad hjärnskada, Annat, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)