Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

  • 2021-04-13

  • 8.30 - 17

  • Digitalt

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstilsrelaterade vanor hos barn. Exempel på strategier som tas upp är: hur uppmuntrar föräldrar barn på ett effektivt sätt, hur skapar och förmedlar föräldrar rutiner samt hur hanterar föräldrar maktkamper med barnet. Utbildningen pågår under 4 heldagar. På grund av pandemin kommer vi detta tillfälle att erbjuda kursen online.

Kursdatum och tid

  • 13-14 april kl. 8:30-17:00 och
  • 26-27 april kl. 8:30-17:00

Innehåll

Den första dagen får deltagarna ta del av den senaste forskningen kring behandling av barnfetma och de följande tre dagarna genomförs programmets 10 föräldragruppsträffar på ett interaktivt sätt där alla deltagare själva får prova på att vara gruppledare (i par). Övriga deltagare får en roll som förälder till ett barn med övervikt/fetma, dessa roller skickas ut i förväg. Under grupperna avbryter vi för diskussion, utbyter erfarenheter och ger handledning. Utbildarna håller i centrala delar av vissa träffar. Vi rekommenderar att man är minst två behandlare/gruppledare från varje klinik/enhet om man vill kunna hålla grupper efter utbildningens slut men det som lärs ut under kursen går även att använda i individuella samtal. Inför och under utbildningen behöver deltagarna förbereda sig genom att läsa in sig på materialet som skickas ut.

Uppföljande handledning - kommer inledningsvis kunna erbjudas två verksamheter som i anslutning till utbildningen kommer igång med en föräldragrupp. Dessa handledare blir då certifierade – se längre ner.

Under handledningen ger vi feedback på veckans föräldragrupp som har spelats in på video och skickats till oss via ett säkert dataprogram som går att ladda ner på en PC. Gruppledarna tittar igenom sessionen och reflekterar över hur det gick. Vi föreslår att man kopplar en extern kamera och mikrofon till en laptop (PC) som finns i det rum grupperna hålls. Handledningen sker sedan över telefon eller online.

Utbildningen är lagd till 4 heldagar. Deltagarna behöver även tid utöver detta för att läsa in sig på det material som skickas ut. Tidsåtgången för handledning är ca 2 timmar per vecka under 10 veckor. I tidsåtgången inkluderas allt förberedelsearbete: inspelning av föräldragrupp och förberedande frågor för feedback.

Certifiering

För att bli certifierad gruppledare i att hålla MoM föräldragrupper behöver du utöver utbildningen även delta i handledning efter varje gruppträff under den första gruppen. För handledning förmedlar ni inspelade filmer från 10 gruppträffar (dvs. en föräldragrupp) så att ni kan få feedback på era erfarenheter och reflektioner.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

  • hålla grupper i Mer och Mindres föräldraprogram under handledning

  • använda programmets innehåll i individuella samtal med föräldrar som behöver stöd kring barnets viktutveckling eller stöd i sitt föräldraskap

Föreläsare

Anna Ek, PhD, Leg. dietist, certifierad gruppledare i Mer och Mindre, forskare vid Karolinska Institutet, Enheten för pediatrik, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC).

Karin Nordin, MSc, Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, certifierad gruppledare i Mer och Mindre, forskningssjuksköterska vid Karolinska Institutet, Enheten för pediatrik, CLINTEC.

Båda utbildarna har en mångårig erfarenhet som behandlare av barnfetma med fokus på familjeinriktat tillvägagångssätt. Anna disputerade på tidig barnfetmabehandling och har undervisat och föreläst inom ämnet i flera sammanhang. Karin skrev sin magisteruppsats på ämnet unga vuxnas upplevelser av att ha genomgått viktminskningskirurgi i tonåren.

Målgrupp

Personal med hälso- och sjukvårdsutbildning som är verksamma inom barnhälso- och sjukvården eller som på annat sätt möter dessa familjer i sitt arbete (t.ex. läkare, sjuksköterskor, dietister, sjukgymnaster och psykologer)

Kostnad

Kostnadsfri (för hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar inom Region Stockholm)

Gruppledare från två föräldragrupper kommer kunna få stöd för genomförande och certifiering av genomförd föräldragrupp med kostnadsfri handledning.

Verksamheter (inom hälso- och sjukvården t.ex. BUMM, BVC) som skickar personal kan begära ersättning, 11 000 kr/deltagare, för förlorade arbetstid. Detta gäller endast de först tio deltagare som anmält sig.

Arrangör

Karolinska Institutet/ Akademiskt primärvårdscentrum

Anmälan

Görs till: Anna Ek,  anna.ek@ki.se

 

 

APC, Dietist, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Ämne, Levnadsvanor, Obesitas, Enhet: Levnadsvanor