Utbildning i Mer och Mindre - vid tidig övervikt och obesitas hos barn

 • 2022-09-29

 • 0 - 0

 • Digitalt via Zoom

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården. Teoretisk och praktisk kunskap om behandling av barnobesitas. Även träning i att hålla föräldragrupper med fokus på föräldrabeteenden som stärker interaktionen mellan barn och föräldrar.

Kursdatum och tid

Obligatoriska kursdagar:

 • 29 september, 30 september, 20 oktober och 21 oktober 2022
 •  Beräkna ca 1 dag för förberedelse i form av att läsa igenom
  manualen och förbereda den gruppträff som du håller
  med en annan person

Om kursen

Utbildningen är lagd till fyra obligatoriska heldagar som sker
online via Zoom. Du behöver även tid utöver detta för att läsa in
dig på utbildningsmaterialet, dvs. den manual som du har som
stöd under gruppträffarna. Den första dagen hålls föreläsningar
om livsstilsbehandling av barnobesitas, bakgrund och
erfarenheter ifrån Mer och Mindre (MoM) programmet. De
följande tre dagarna genomförs programmets 10 gruppträffar på
ett interaktivt sätt där alla får prova på att vara gruppledare (i
par). Övriga deltagare får en roll som förälder till ett barn med
övervikt/obesitas, dessa roller skickas ut i förväg. Under
grupperna avbryter vi för diskussion, utbyter erfarenheter och ger
handledning, både vad gäller manualens innehåll och hur man
leder grupper (till exempel hur man skapar en interaktiv diskussion och
hur man undviker pekpinnar). Utbildarna håller i centrala delar av
vissa träffar. Exempel på föräldrabeteenden som vi diskuterar är
uppmuntran och förstärkning, hur föräldrar skapar och förmedlar
rutiner samt hur föräldrar hanterar konflikter och maktkamper
med barnet. Under utbildningen pratar vi även om vad som är bra
att tänka innan ni börjar använda MoM i era verksamheter.

Vi rekommenderar att man är minst två behandlare/gruppledare
från samma verksamhet så ni har lättare att starta grupper efter
utbildningens slut. För att bli certifierad behöver du ha deltagit i
utbildningen samt fått handledning av oss under din första
föräldragrupp, se nedan.

Certifiering

För att bli certifierad gruppledare behöver du utöver utbildningen
delta i handledning under den första föräldragruppen du håller.
Handledning innebär att gruppträffarna spelas in och förmedlas
till handledare för feedback. Gruppledarna tittar också på det
inspelade materialet. Under veckovisa handledningsträffar
diskuteras sedan genomförandet av gruppen tillsammans.

Lärandemål

Efter kursen kommer du ha tillräckliga kunskaper för att:

 • organisera och hålla grupper i föräldrastödsprogrammet
  MoM. Första gruppen under handledning

 • använda dina kunskaper i individuella samtal med
  föräldrar som behöver stöd kring barns viktutveckling
  och främjandet av hälsosamma vanor

 • uppmuntra positiva föräldrabeteenden.

Kursledning

Anna Ek, PhD, Leg. dietist, forskare.

Karin Nordin, MSc, barnsjuksköterska

Paulina Nowicka, professor, Leg. dietist, familjeterapeut

Kursansvariga arbetar vid Karolinska Institutet, Karolinska
Universitetssjukhuset ALB och Uppsala universitet. Alla har
anknytning till Klinisk vetenskap intervention och teknik
(CLINTEC), KI, som är ansvarig institution.

Målgrupp

Personal med hälso- och sjukvårdsutbildning som är verksamma
inom barnhälso- och sjukvården eller som på annat sätt möter
familjer med barn med tidigt utvecklad övervikt och obesitas i sitt
arbete (till exempel sjuksköterskor, dietister, sjukgymnaster och
psykologer och läkare). Antal deltagare 15 personer.

Kostnad

8 000 kr per person, exklusive moms. I priset ingår
manual och annat utbildningsmaterial. För handledning
och certifiering tillkommer en kostnad på 11 000 kr exklusive
moms för två personer som håller sin första grupp
tillsammans.


Utbildningen är kostnadsfri för personal verksam inom
barnhälso- och sjukvården Region Stockholm

Arrangör

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Anna Ek, kursansvarig
E-post: anna.ek@ki.se

Vid administrativa frågor

Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Anmälan görs på:

https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.aspx?ctid=4165


Sista anmälningsdag är 18 augusti 2022.
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in
kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än fyra (4)
veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. Deltagare antas till kursen efter principen ’’först till kvarn’’. Tidpunkt för anmälan registreras när
anmälningsbekräftelse signerat av ansvarig chef kommit in till KI
Uppdragsutbildning. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor:
www.ki.se/uppdragsutbildning.

 

 

APC, Målgrupp, Dietist, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Ämne, Levnadsvanor, Obesitas, Enhet: Levnadsvanor, Digital utbildning (Teams/Zoom)