Utbildning i levnadsvanor vt 2021

 • 2021-04-22

 • 9 - 15

 • Digitalt via Teams

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Under två dagars utbildning går vi igenom evidensen och senaste nytt om de fyra levnadsvanorna alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Du får även verktyg för att arbeta strukturerat med levnadsvanor baserat på det uppdaterade Regionala vårdprogrammet 2019; Ohälsosamma levnadsvanor - Prevention och behandling.

Kursdatum och tid

 • 22/4 + 20/5, kl. 9-15

Innehåll

Övergripande målet för utbildningen är att du ska kunna utföra personcentrerade samtal om levnadsvanor och erbjuda råd och stöd till förändring.

 • Tobakavvänjning - vad hjälper och hur kan vi ge patienten stöd?
 • Att uppmärksamma alkohol - en liten insats kan göra stor nytta
 • Rök- och alkoholfri operation - vad behöver patienten veta?
 • Hälsosamma matvanor – vad säger evidensen?
 • Fysisk aktivitet - generella råd och FaR (Fysisk aktivitet på recept)
 • Samtalet: Att engagera, fokusera och använda motiverande strategier
 • Att fördjupa mina kunskaper, vilka kurser kan jag gå?
 • Lokala rutiner - hur utvecklar vi vårt arbete med levnadsvanor?
 • Socialstyrelsens Riktlinje, Regionala vårdprogrammet, Rådgivningsnivåer.

Föreläsare

Föreläsarna har tvärprofessionell bakgrund och alla är vårdutvecklingsledare på APC.

Målgrupp

All hälso- och sjukvårdspersonal i Region Stockholm. Det är en fördel att flera (minst två) från arbetsplatsen kan delta.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm. Vid förhinder lämna återbud/lämna plats till kollega.

Arrangör

Kunskapsteam mat och alkohol på Akademiskt primärvårdscentrum

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Sista anmälningsdatum 1 februari.

Avbokningsregler

Utbildningar arrangerade av kunskapsteam Mat/Alkohol vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i Region Stockholm. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska.

APC, Alla, Annan, Levnadsvanor, Enhet: Levnadsvanor, Digital utbildning (Teams/Zoom)