Utbildning i hälsosamma levnadsvanor

 • 2023-09-22

 • 9 - 15.30

 • Torsplan, Solnavägen 1E, Lin, plan 4

Under två dagars utbildning går vi igenom evidensen och senaste nytt om de fyra levnadsvanorna alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Du får även verktyg och motiverande strategier för att arbeta strukturerat med levnadsvanor baserat på det Nationella vårdprogrammet; Ohälsosamma levnadsvanor.

Kursdatum och tid

22/9 och 10/11 kl. 9-15:30

Anmäl dig senast 1/9

Innehåll

 • Tobaksavvänjning - vad hjälper och hur kan vi ge patienten stöd?
 • Att uppmärksamma alkohol - en liten insats kan göra stor nytta.
 • Rök- och alkoholfri operation - vad behöver patienten veta?
 • Hälsosamma matvanor – vad säger evidensen?
 • Fysisk aktivitet - generella råd och FaR (Fysisk aktivitet på recept)
 • Samtal om hälsosamma levnadsvanor med hjälp av motiverande strategier.
 • Lokala rutiner - hur utvecklar vi vårt arbete med levnadsvanor?
 • Socialstyrelsens Riktlinjer, Nationella vårdprogrammet, Rådgivningsnivåer.

Lärandemål

 •  Kunna redogöra för Socialstyrelsens tre rådgivningsnivåer vid ohälsosamma levnadsvanor
 •  Ha kunskap om var det finns fördjupad information/fortbildning om levnadsvanor
 • Ha kännedom om Nationella vårdprogram for ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling som en bas i det hälsofrämjande arbetet
 • Kunna uppmärksamma och samtala om levnadsvanor samt erbjuda råd och stöd vid behov
 • Vara insatt i ett personcentrerat förhållningssätt som grund för engagemang och partnerskap med patienten
 •  Kunna använda enkla motiverande strategier i samtalet med patienten

Föreläsare

Föreläsarna har tvärprofessionell bakgrund och alla är vårdutvecklingsledare på APC.

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Levnadsvanor, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning