Update geriatrisk omvårdnad för sjuksköterskor och undersköterskor inom äldrevård: KOL - Behandling och hjälpmedel 21/2

  • 2023-02-21

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till våra digitala fortbildningar för dig som arbetar i äldrevården med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar som ger dig inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare.

Kursdatum och tid

21 februari kl. 14-16 anmäl dig senast 20 februari

Innehåll

Nyheter inom behandling av KOL kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Föreläsare

Eva Vikström Jonsson, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Målgrupp

Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Rehabkoordinator, Student, Sjuksköterska, Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmäl dig till: helen.zetterman@regionstockholm.se

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan föreläsningen.

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Ämne, Allergi, Astma och KOL, Cancer, Fysisk aktivitet, Nutrition, Psykisk hälsa, Tobaksprevention, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Rehabkoordinator , Kvalitetsstöd & fortbildning