Update geriatrisk omvårdnad för sjuksköterskor och undersköterskor inom äldrevård: Hjärtsvikt en folksjukdom 28/3

  • 2023-03-28

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till våra digitala fortbildningar för dig som arbetar i äldrevården med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar som ger dig inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare.

Kursdatum och tid

28 mars kl. 14-16 anmäl dig senast 27 mars

Innehåll

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och försämrad livskvalitet och drabbar framförallt äldre. Vi går igenom hjärtats fysiologi, vad är det som händer när hjärtat sviktar. Nyheter inom behandling av hjärtsvikt. Hur kan vi bäst hjälpa patienten till ökad livskvalitet och minska sjukhusinläggningar.

Föreläsare

Leif Köldal, leg sjuksköterska

Målgrupp

Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Rehabkoordinator, Sjuksköterska, Student, Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmäl dig till: helen.zetterman@regionstockholm.se

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan föreläsningen.

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Student, Undersköterska, Ämne, Hjärta och kärl, Fysisk aktivitet, Rehabilitering, Stroke - förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Rehabkoordinator , Kvalitetsstöd & fortbildning