Update geriatrisk omvårdnad för sjuksköterskor och undersköterskor inom äldrevård: Föreläsning om Sömn och sömnsvårigheter hos äldre.

  • 2023-05-23

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Välkommen till våra digitala fortbildningar för dig som arbetar i äldrevården med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar som ger dig inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare.

Kursdatum och tid

23 maj kl. 14-16 anmäl dig senast 22 maj

Innehåll

  • Sömnens betydelse för vårt välbefinnande
  • Sömnbesvär. Sömnstörningar
  • Sömnreglering
  • Omvårdnad och behandling

Föreläsare

Christina Bini, distriktssköterska, doktorand

Målgrupp

Arbetsterapeut, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Sjuksköterska, Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Anmäl dig till: helen.zetterman@regionstockholm.se

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan föreläsningen.

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Undersköterska, Ämne, Psykisk hälsa, Rehabilitering, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Sömn, Läkemedel, Kvalitetsstöd & fortbildning