Tromboser, AK-behandling och koagulationsrubbningar

  • 2022-09-07

  • 14 - 16

  • Digitalt via Teams

Tromboser, AK-behandling och koagulationsrubbningar. Föreläsning för specialister i allmänmedicin med Dr Maria Bruzelius, överläkare på Koagulationsmottagningen Karolinska i Solna.

Kursdatum och tid

7 september kl. 14-16

Anmäl dig senast 6 september

Innehåll

  • Föreläsning kl 14-ca 16

Föreläsare

Dr Maria Bruzelius, överläkare på Koagulationsmottagningen Karolinska i Solna

Målgrupp

Specialistläkare, allmänmedicin

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare

 

Anmälan

Anmälan sker via mail till: paul.erling@regionstockholm.se

APC, Specialistläkare allmänmedicin, Hjärta och kärl, Verksamhet, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff, Enhet: Kvalitetsstöd & fortbildning